Doç. Dr. AYLİN YILDIZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. AYLİN YILDIZ

T: (0282) 250 2326

M ayildiz@nku.edu.tr

W ayildiz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Tekstil Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA BÖLÜMÜ / ANORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları:
Tez: Bazı ağır metallerle siklohekzan karboksilat ve abiatat sentezi ve özelliklerinin incelenmesi (2007)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA BÖLÜMÜ / ANORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları:
Tez: Kömür Külündeki Ağır Metallerin Tayini, Naftenik Asitlerle Reaksiyonuve Kullanım Alanlarının İncelenmesi (2002)
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA
Öğrenim Yılları:
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2008-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ / ANORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI
2000-2008
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - TEKSTİL BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
2013-2015
Proje Ofisi Koordinatörlüğü Arge Komisyon Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - TEKSTİL BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
2012-
Öğrenci İntibak Komisyon Başkanı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - TEKSTİL BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
2010-
Erasmus Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - TEKSTİL BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
2008-2010
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı / Kimya
Anorganik Kimya
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BAYKAL A., ERYİĞİT Ş., TOPKAYA R., GÜNGÜNEŞ H., AMİR M., YILDIZ A., KURTAN Ü., Sagar E. S., Magnetic properties and hyperfine interactions of Co1 2xNixMnxFe2O4nanoparticles, CERAMİCS ıNTERNATİONAL, vol. 43, pp. 4746-4752, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. YILDIZ A., güneş e., amir m., BAYKAL A., Adsorption of industrial Acid Red 114 onto Fe3O4 Histidinemagnetic nanocomposite, Desalination and Water Treatment, vol. 60, pp. 261-268, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. AUWAL İ., ÜNAL B., BAYKAL A., KURTAN Ü., YILDIZ A., Electrical and Dielectric Characterization of Bi-La Ions Substituted-Barium Hexaferrites, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, vol. 30, pp. 1499-1514, 2017.
Özgün Makale SCI
4. TINMAZ KÖSE E., YILDIZ A., Compressive strength and heavy metal leaching of concrete containing medical waste incineration ash, Construction and Building Material, vol. 138, pp. 326-332, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. YILDIZ A., Adsorption of Acid Red 114 onto Fe3O4@Caffeic acid recycable magnetic nanocomposite, Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, vol. 4, pp. 327-340, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN
6. AUWAL İ., ÜNAL B., BAYKAL A., KURTAN Ü., AMİR M., YILDIZ A., SERTKOL M., Electrical and Dielectric Properties of Y3-Substituted Barium Hexaferrites, Electrical and DJournal of Superconductivity and Novel Magnetism, vol. 30, pp. 1813-1826, 2017.
Özgün Makale SCI
7. TOPKAYA R., GÜNGÜNEŞ H., ERYİĞİT Ş., Sagar E. S., YILDIZ A., BAYKAL A., Effect ofbimetallic(NiandCo)substitutiononmagneticpropertiesof MnFe2O4 nanoparticles, CERAMİCS INTERNATİONAL, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. BAYKAL A., ERYİĞİT Ş., SERTKOL M., ÜNLÜ S., YILDIZ A., sagar E. S., The Effect of Cr3+ Substitution on Magnetic Properties of CoFe2O4 Nanoparticles Synthesized by Microwave Combustion Route, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. KURTAN Ü., AMİR M., YILDIZ A., BAYKAL A., Synthesis of magnetically recyclable MnFe2O4@SiO2@Ag nanocatalyst: Its high catalytic performances for azo dyes and nitro compounds reduction, Applied Surface Science, vol. 376, pp. 16-25, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
10. YILDIZ A., ATAV R., ÖZTAŞ M., AĞIRGAN A. Ö., GÜLEN D., AYDIN M., yeşilyurt m., KAYA A. D., Synthesis of Silver Mono- and Di-Carboxylates and Investigation of their Usage Possibility in Textiles as an Antibacterial Agent, Fibres and Textiles in Eastern Europe, vol. 23, pp. 120-125, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
11. YILDIZ A., KARAKAYA N., EVRENDİLEK F., AKYILDIZ A., AĞIRGAN A. Ö., TINMAZ KÖSE E., ŞİŞMAN C. B., KAYKIOĞLU G., ÇELİK S. Ö., Novel Uses of red mud in textile wastewater treatment dyeing, and concrete production, Environmental Engineering and Management Journal, vol. 14, pp. 1171-1181, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. YILDIZ A., DEĞİRMENCİOĞLU M., Synthesis of Silver Abietate as an Antibacterial Agent for Textile Applications, BIOINORGANIC CHEMISTRY AND APPLICATIONS, vol. 2015, pp. 1-5, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
13. YILDIZ A., ATAV R., ÖZTAŞ M., AĞIRGAN A. Ö., GÜLEN D., AYDIN KURÇ M., YEŞİLYURT M., KAYA A. D., Investigating The Usage Possibility of Metal Mono Carboxylates (Metal naphthenates) As Antibacterial Agent in Textile Applications, Industria Textila, vol. 65, pp. 140-144, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. TINMAZ KÖSE E., YILDIZ A., Recycling of coal ash as a building material via a stabilization/solidification method,, Global NEST Journal, vol. 15, pp. 485-493, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
15. YILDIZ A., AKYILDIZ A., TINMAZ KÖSE E., Recycling of Red Mud as a Building Material via a Stabilizatin/Solidification Method, ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol. 25, pp. 266-270, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
16. YILDIZ A., ŞABUDAK T., MİKAİLZADE F., KAZAN S., FEYİZOĞLU A., Synthesis and Structural Investigations of Copper Abietat Complexes, ASIAN JOURNAL OF CHEMİSTRY, vol. 24, pp. 1719-1723, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
17. YILDIZ A., ATAV R., DEĞİRMENCİOĞLU ÖZTAŞ M., AĞIRGAN A. Ö., KANAT Z. E., Investgation of the usage possibility of copper cyclohexane monocarboxylate (copper naphthenate) as a textile dye, Industria Textila, vol. 63, pp. 144-150, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
18. YILDIZ A., USABALİYEV B., ABDULLAYEV A., HODYAJEV O., The Complex Compound of Some Metals with Aromatic Acids, Azarbeycan Gazın Geoteknoloji Problemleri ve Kimya Bilimsel Tedgigat Enstitüsü Bilimsel Yayınlar, vol. 8, pp. 413-424, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
19. FEYİZOĞLU A., YILDIZ A., TÜRKYILMAZ M., ALTUN Ö., Sikloheksan dikarbon asitinin 3d- Metalleri ile Koordinasyon Bileşiği, Kuzey Kafkazya Yüksek Okulları Bilimsel Merkezi Kafkazın Bilimsel Düşüncesi, Temel Bilimler, pp. 73-74, 2006.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
20. FEYİZOĞLU A., ALTUN Ö., YILDIZ A., TÜRKYILMAZ M., The synthesis of cobalt (+2), copper (+2) and lead (+2) salicylate and examination of their properties, Kuzey Kafkazya Yüksek Okulları Bilimsel Merkezi Kafkazın Bilimsel Düşüncesi, Temel Bilimler, pp. 58-59, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZTAŞ M., YILDIZ A., ATAV R., Ultrason Teknolojisinden Faydalanarak Yün Lifinin Boyanabilirliği Üzerine Yapılan Çalışmalar, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt 6, ss. 41-46, 2012.
Teknik Not Endekste taranmıyor Erişim Linki
2. YILDIZ A., ÖZTAŞ M., YAVUZER S., AĞIRGAN A. Ö., Yumuşatıcı ve Silikon Varlığında Pamuklu Kumaşların Haslık Değerlerinin İncelenmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, ss. 55-60, 2011.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. FEYİZOĞLU A., YILDIZ A., ALTUN Ö., Demir naftenatın farklı Ph"lardaki ekstraksiyonunun incelenmesi, Trakya Üniversitesi Dergisi Bilimsel Araştırma Dergisi, cilt 3, ss. 123-126, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , FEYİZOОLU A, AVCIATA U., YILDIZ A.. Metal Kompleks Sentezlerinin Modern Yöntemleri , Yayın Yeri: Güncel Akademi Yayin Evi, Cahaloğlu İstanbul , 2006.
Kitap Tercümesi
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. FEYİZOĞLU A., TÜRKYILMAZ M., ALTUN Ö., ULUÇAM G., YILDIZ A., Anorganik Kimya Deneyleri, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Kimya Bölümü, 2001.
Ders Kitabı
2. BEYNEK N., ALTUN Ö., TÜRKYILMAZ M., ULUÇAM G., YILDIZ A., Genel Kimya Deneyleri, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Kimya Bölümü, Editör: Nesrin Beynek, Özlen Altun, Murat Türkyılmaz, Gühergül Uluçam, Aylin Yıldız, 2001.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. TINMAZ KÖSE E., YILDIZ A., Kayacan Ü., KIRMIZI ÇAMURUN GERİ KAZANIMI AMACIYLA BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: SOLİDİFİKASYON/STABİLİZASYON, 1. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ1st INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING ARCHITECTURE AND DESIGN (13.11.2015-14.11.2015).
Poster Erişim Linki
2. BALDAN PAKDİL N., KARAKAYA N., TINMAZ KÖSE E., YILDIZ A., Red Mud as Sludge Conditioner, 4th European Conference on Sludge Management (26.05.2014-27.05.2014).
Özet bildiri
3. KARAKAYA N., ÇELİK D., AKBIYIK H., ERSÖZ E. T., TURAN G. S., TINMAZ KÖSE E., YILDIZ A., Kırmızı Çamurun Endüstriyel Atıksu Arıtımında Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, 1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı (06.12.2012-09.12.2012).
Tam metin bildiri
4. YILDIZ A., AKYILDIZ A., TINMAZ KÖSE E., The İnvestigate Of The Mixture Of Different Ash And Mud Used As A Building Material Construction, VI. Uluslararası Sinan Sempozyumu (29.12.2010-30.04.2010).
Poster
5. KAZAN S., FAİK M., YILDIZ A., SAKA M., FEYİZOĞLU A., EPR spectra of Copper Abiyatat, 23 rd İnternational Physics Congress (13.09.2005-16.09.2005).
Özet bildiri
6. FEYİZOĞLU A., SAKA M., YILDIZ A., Sentezi izuçeniye svoystv karboksilata medi (II) s abiyatikovoy ksilotoy, 21. International Chugaev Conference on Coordination Chemistry (10.06.2003-13.06.2003).
Poster
7. ALTUN Ö., YILDIZ A., FEYİZOĞLU A., The Use of Sodium, Potassium, Ammonium and Manganese Cyclohexane dicarboxylic Acid as Micro- Fertilizer and The Measure of Its Biological Activities”,, 1st International congress on the The Chemistry of Natural Products (16.10.2002-19.10.2002).
Poster
8. YILDIZ A., ALTUN Ö., FEYİZOĞLU A., Tracing the Heavy Metals in the Coal Ash and Studying their Effects in Cement Production”, The 1st International congress on the The Chemistry of Natural Products (16.10.2002-19.10.2002).
Poster
9. TÜRKYILMAZ M., FEYİZOĞLU A., ALTUN Ö., YILDIZ A., Synthesis of 2-Bicyclo [2,2,1]hepten-2-oic Acid and its Cobalt Carboxylate (Cobalt Naphtenate) and Examination Of Its Properties and Structure, VI International Workshop on Magnetic Resonance (Spectroscopy, Tomography and Ecology) (08.10.2002-11.10.2002).
Poster
10. ALTUN Ö., FEYİZOĞLU A., TÜRKYILMAZ M., YILDIZ A., Synthesis of Cyclohexane dicarboxylic Acid and Sodium, Potassium and Ammonium Salts (Naphthenates) of It and Examination of Its Structures, VI. International Workshop on Magnetic Resonance (Spectroscopy, Tomogrophy and Ecology) (08.10.2002-11.10.2002).
Poster
11. YILDIZ A., FEYİZOĞLU A., ALTUN Ö., TÜRKYILMAZ M., Synthesis of Iron Cyclohexane Monocarboxylic Acid (Iron Naphthenate) and Examination of Its Properties, VI. International Workshop on Magnetic Resonance (Spectroscopy, Tomogrophy and Ecology) (08.10.2002-11.10.2002).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. YILDIZ A., ATAV R., ÖZTAŞ M., AĞIRGAN A. Ö., Metal Naftenatların (Siklo Hekzan Dikarboksilat) Yün Boyamacılığında Kullanım Alanlarının İncelenmesi, 27. Ulusal Kimya Kongresi (23.08.2016-28.08.2016).
Poster Erişim Linki
2. YILDIZ A., ŞABUDAK T., Kadmiyum Abietat Sentezi, IR, NMR ve ESR Teknikleri İle Spektral Özelliklerinin İncelenmesi, 22. Ulusal Kimya Kongresi (06.10.2008-10.10.2008).
Poster
3. ALTUN Ö., TÜRKYILMAZ M., YILDIZ A., FEYİZOĞLU A., Demir naftenatın sentezi, yapısının termolizi ve özelliklerinin incelenmesi, 15. Ulusal Kimya Kongresi (04.09.2001-07.09.2001).
Poster
4. YILDIZ A., FEYİZOĞLU A., TÜRKYILMAZ M., ALTUN Ö., Kömür külünde ağır metallerin tayini ve kullanım alanlarının incelenmesi, 15. Ulusal Kimya Kongresi (04.09.2001-07.09.2001).
Poster
5. ALTUN Ö., TÜRKYILMAZ M., YILDIZ A., ADİLHAN F., Potasyum, sodyum ve amonyum naftenatların sentezi ve bu naftenatların karaciğer üzerine etkilerinin elektron mikroskobuyla incelenmesi, 15. Ulusal Kimya Kongresi (04.09.2001-07.09.2001).
Poster
6. TÜRKYILMAZ M., FEYİZOĞLU A., ALTUN Ö., YILDIZ A., Kurşun Karboksilatın Yapısı ve Özelliklerinin İncelenmesi, 14. Ulusal Kimya Kongresi konferansı (10.09.2000-15.09.2000).
Poster
Editörlükler
1. Metal Kompleks Sentezlerinin Modern Yöntemleri, Yayın Yeri: GÜNCEL YAYINCILIK, Yrd. Editör.
Ulusal
Yayın Hakemlikleri
1. Journal of International Research in Medical and Pharmaceutical Sciences, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ISI Thomson Reuters (PCBMB), SCImago Journal Country Rank (SJR) (PCBMB), SCOPUS (PCBMB), NAAS Rating 2.59 (PCBMB), EBSCOhost, ProQuest, , Chemical Abstracts Service (“CAS”), HINARI, CAB abstract, Ulrich’xxs, AGORA, Google scholar, JournalSeek, OARE, sciencemedia, ResearchBib, WZB database (Berlin, Germany), Econbiz, Research4Life database, WorldCat, The Knowledge Network
2. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
3. Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
4. EJOSAT: European Journal of Science and Technology, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN
Ulusal Projeler
1. Fe3o4@ha@ag Sentezi, Yapısının İncelenmesi Ve Tekstilde Kullanımı, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 20.04.2017-Devam Ediyor.
2. Elektro Lif çekim Yöntemi ıle Piezoelektrik Nanolif üretimi Ve Karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 10.03.2017-Devam Ediyor.
3. 2 Metal Katkılanmış Fe3O4 Nanopartiküllerin Sentezi ve Karekterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 23.03.2016-04.04.2017.
4. Tekstil Atıklarının Yapı Malzemesinde Lif Katkısı Olarak Kullanılabilirliği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 21.05.2013-18.10.2016.
5. Kırmızı Çamurun Bertarafı Amacı ile İnşaat Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 10.03.2013-23.02.2016.
6. Gümüş Karboksilatların Eldesi ve Tekstilde Antibakteriyal Etkinliklerinin Araştırılması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 29.11.2012-08.11.2013.
7. Naftenatların Ultrasonik Yöntemle Tekstil Renklendirilmesinde Yeni Bir Boyar Madde Olarak Kullanımı ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.11.2012-01.11.2013.
8. Tekstil Endüstrisi Atıksularının Arıtımında Kırmızı Çamurun Koagülant Olarak Değerlendirilmesi Ve Elde Edilen Katı ve Sıvı Atıkların Tekrar Kullanılabililiği, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 14.06.2012-11.09.2013.
9. Bakır Siklo Hekzan Mono Karboksilat Bakır Naftenat bileşiğinin tekstil boyar madde olarak kullanılabilirliğinin araştırılması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 11.03.2009-28.09.2011.
10. Farklı Kül ve Çamur Numunelerinin Bertarafı Amacı ile İnşaat Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.11.2008-01.11.2009.
11. Bazi organik asitlerle Cu Ti Cr Mn karboksilatların sentezi yapılarının açıklanması özellikleri ve kullanım alanlarının incelenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 26.01.2004-19.09.2006.
Üyelikler
Staj Komisyon üyeliği_x005F_x000D_ Satın Alma Komisyon Üyeliği_x005F_x000D_ Laboratuar Düzenleme Bakım Komisyon Üyeliği_x005F_x000D_, Yönetim Kurulu Üyesi.